Novosti

Podrška programima edukacije

Srž djelovanja fondacije “Čini dobro” je podrška različitim programima edukacije, te stvaranje mogućnosti i prilika za mlade kojima je potrebna podrška za rast i razvoj.

Imajući to u vidu, Fondacija je podržala tri programa edukacije u prvoj godini od svog osnivanja, a prvi među njima je Cortex akademija. Kako bi profesori srednjih škola bili dodatno motivisani da se uključe u jedan od najvećih obrazovnih programa u Crnoj Gori, Fondacija je simbolično podržala angažovane profesore i mentore u prvom ciklusu.

Oni su na ovaj način dali veliki doprinos u uspostavljanju digitalnog društva u Crnoj Gori, što je jedan od primarnih ciljeva fondacije “Čini dobro”.

Kao mjesto okupljanja crnogorske drušvene zajednice oko cilja promovisanja edukacije, te razvoja digitalnih servisa, fondacija “Čini dobro” podržala je i organizacije koje pružaju podršku mladima u edukaciji.

Jedan od njih je ‘‘Internacionalne radionice u Kotoru na temu web programiranja’’ koji je organizovalo Udruženje studenata elektrotehnike Evrope, EESTEC.

Takođe, Fondacija je prošle godine bila podrška na projektu “Ljetnji akademski kurs“ koji je realizovala studentska organizacije BEST – Board of European Students of Technology (Udruženje evropskih studenata tehnike).

Tema ovogodišnjeg akademskog kursa bila je ‘’It’s time to gamify! Apply for XP’’ – Game development, kao trenutno popularna i rastuća industrija u svijetu, a bio je je namjenjen studentima Univerziteta Crne Gore.

Studenti su imali priliku da o temi uče od eksperata, univerzitetskih profesora i uspješnih ljudi iz oblasti i na taj način doprinesu razvoju i unapređenju obrazovanja i usavršavanju njihovih vještina.
Kroz podršku okvom tipu projekta, Fondacija je na putu ostvarenja jednog od njenih ciljeva, a to je edukacija mladih i kreiranje kadra za nova zanimanja koja oblikuju 21. vijek.

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Verified by MonsterInsights