nIT koja nas veže

Ujedinjeni oko istog cilja, stvaramo sinergiju za pokoljenja koja dolaze. Ljubav prema tehnologiji, prijateljski odnos i ekipa ljudi uvijek spremnih da pomognu – to su postulati na kojima gradimo fondaciju Čini dobro.

Upravni odbor

nIT koja nas veže

”Naš cilj je da pomognemo svakom djetetu da ostvari puni potencijal i zauzme svoje mjesto u digitalnoj eri, kroz podršku edukativnim programima i obrazovnim institucijama, kao i kroz razvoj digitalnih servisa.
Jednaku posvećenost pružićemo inicijativima koje imaju za cilj očuvanje životne sredine, jer digitalizacija i digitalna transformacija same po sebi pomažu “zelenijem” poslovanju.

Ukoliko želite da podržite ili da pokrenete inicijativu, kako bi zajedno činili dobro, na pravom ste mjestu i u pravom društvu.”

S dubokom zahvalnošću, izvršna direktorica fondacije,
Marija Jovović

Dejan Petković

Coinis

Tarik Zaimović

ICT Cortex

Nikola Ljumović

Codeus

Maria Doronenko

First Line Software

Ana Golubović

Hipotekarna banka

Aleksandra Bošković

Bild

Boris Rašković

Water Group D.0.0

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Verified by MonsterInsights