Novosti

Čini dobro, sačuvaj energiju

 

Fondacija “Čini dobro” u saradnji sa Zavodom za školstvo, koji sprovodi međunarodni program “Eko škole”, upućuje poziv obrazovno-vaspitnim ustanovama za učešće u aktivnosti “Čini dobro, sačuvaj energiju”. Aktivnost se organizuje povodom 14. februara Svjetskog dana očuvanja energije i 5. marta Svjetskog dana energetske efikasnosti, a mogućnost učešća imaju obrazovno-vaspitne ustanove koje su dobitnice Zelene zastave, odnosno međunarosnog priznanja Eko škole.

U okviru poziva “Čini dobro, sačuvaj energiju” obrazovno-vaspitne ustanove treba da dostave scenario za nastavu, na temu energije/energetske efikasnosti, kao i kraći izvještaj o sprovedenoj aktivnosti sa fotografijama do 28. februara 2023. godine, na e-mail: [email protected].

Oblast energije je jedna od deset tema koja se realizuje u okviru programa “Eko škole”, pa aktivnošću “Čini dobro, sačuvaj energiju” se želi motivisati nastavni kadar da pokrene teme koje se odnose na energiju i značaj energetske efikasnosti u cilju edukacije, mijenjanja svijesti i navika učenika/ca, te motivacije za njihovo uključenje u očuvanju životne sredine.

Obrazovne aktivnosti treba da utiču na podizanje svijesti učenika/ca o značaju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i energetske efikasnosti, ali i stvaranju osjećaja da oni mogu i treba da učestvuju u životu obrazovno-vaspitne ustanove, kao i sredine u kojoj žive. Na taj način daju i svoj doprinos u unapređivanju stanja životne sredine.

Petočlana komisija, u kojoj su predstavnici Fondacije „Čini dobro“, Zavoda za školstvo i UO “Eko škole”, će 5. marta odabrati tri najbolje realizovane aktivnosti u skladu sa kriterijumima za bodovanje.

Fondacija “Čini dobro” će tri prvorangirane aktivnosti nagraditi sa po 200 eura.

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Verified by MonsterInsights