Novosti

Tražimo pojačanje! Zapošljavamo Izvršnog/u direktora/icu

‘‘Čini dobro’’ je neprofitno humanitarno udruženje koje ima za cilj ostaviti dugoročan pozitivan efekat na cjelokupnu društvenu zajednicu, podržavajući edukaciju, zelene inicijative i razvoj digitalnih servisa. 
Fondacija okuplja brojne crnogorske kompanije, godinama unazad prepoznatljive po svom društveno odgovornom poslovanju i teži ka tome da privuče što veći broj privrednih subjekata i pojedinaca koji su spremni dati dodatni impuls razvoju crnogorskog društva.

Na poziciji izvršnog/e direktora/ice potrebna nam je osoba izvanrednih komunikacionih vještina, koja će graditi i njegovati odnose sa pojedincima i organizacijama, vodeći Fondaciju ka održivom rastu i napretku.

Odgovornosti izvršnog/e direktora/ice Fondacije
Ključna odgovornost izvršnog/e direktora/ice je povezivanje i blisko sarađivanje sa širom društvenom zajednicom, radi prikupljanja sredstava u cilju realizacije predviđenih programa podrške. 

 • upravlja Fondacijom na način da podržava i usmjerava misiju i viziju Fondacije;
 • odgovara za zakonitost rada Fondacije i postavljene strategije kojima ostvaruje ukupno uspješno dugoročno poslovanje;
 • upravlja Operativnim timom koga čine predstavnici kompanija članica Upravnog odbora;
 • zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Fondacije;
 • efikasno komunicira sa Upravnim odborom Fondacije pružajući blagovremene i tačne informacije, te izvršava odluka Upravnog odbora;
 • izrađuje prijedloge finanisjskih i komunikacionih planova;
 • preuzima odgovornost za finansijsko upravljanje koje funkcioniše u okviru odobrenog budžeta, obezbjeđuje maksimalnu alokaciju resursa i održavanje organizacije u pozitivnom finansijskom položaju;
 • sačinjava planove za projektne prijedloge kojima se ostvaruju ciljevi Fondacije i kontinuirano radi na širenju mreže donatora;
 • služi kao primarni portparol Fondacije za medije i širu javnost, te efikasno predstavlja organizaciju kako bi izgradio/la relevantna partnerstva;
 • preuzima odgovornost za unapređenje imidža Fondacije tako što je čini aktivnom i vidljivom u zajednici, sarađujući sa drugim profesionalnim, građanskim i privatnim organizacijama;
 • organizuje kancelarijsko poslovanje i osigurava implementaciju godišnjih planova. 

Potrebna znanja, vještine, iskustvo i lične kvalifikacije
Idealanog kandidata/kinju za ovu ulogu karakteriše promišljen i kreativan pristup svakodnevnom operativnom menadžmentu, strateškom planiranju i organizacionom vođenju.

 • izvanredne komunikacione vještine u timskom radu i pregovaranju, te održavanje zdravih odnosa i inkluzivnosti među zainteresovanim stranama organizacije;
 • sposobnost dobre saradnje sa medijima i svim akterima društvene zajednice;
 • sposobnost da unapređuje rad Fondacije i proširuje bazu donatora;
 • iskustvo u kreiranju i uspostavljanju jasnih, mjerljivih ciljeva i zadataka;
 • iskustvo u finansijskom upravljanju i planiranju;
 • sposobnost planiranja, ugovaranja i vođenja sastanaka, te organizacija donatorskih okupljanja;
 • vođenje službenih evidencija i dokumenata, te obezbjeđivanje poštovanja državnih propisa;
 • poželjno iskustvo rada na upravljačkim pozicijama u nevladinim udruženjima. 

Obrazovanje i radno iskustvo: 

 • Bachelor/master diploma društvenih nauka;
 • Minimum 5 godina radnog iskustva, poželjno na rukovodećoj poziciji;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika.

Šta nudimo:

 • Finansijske uslove koji su vrlo stimulativni;
 • Mogućnost da mijenjaš zajednicu na bolje i kreiraš projekte koji proizvode dugoročne promjene na polju obrazovanja i zaštite životne sredine;
 • Mogućnost da postavljaš standarde društveno odgovornog poslovanja i priliku da upoznaš sve ključne donosioce odluka u Crnoj Gori, regionu i Evropi;
 • Izuzetnu priliku da budeš na izvoru informacija, znanja  i svjetskih trendova;
 • Šansu da se kontinuirano usavršavaš i unapređuješ znanje  kroz pristup obukama, kursevima i kontakt sa profesionalcima koji imaju višedecenijsko iskustvo u  biznisu;
 • Inovativno okruženje za rad koje uključuje najuspješnije crnogorske kompanije;
 • Priliku da svoje znanje, iskustvo i rezultate predstavljaš na raznim konferencijama i u javnim nastupima;
 • Rad na savremenoj opremi, uz korišćenje modernih alata za upravljanje projektima, finansijama i resursima.

Zainteresovani kanditati/kinje koji ispunjavaju uslove, potrebno je da dostave:

 • CV i motivaciono pismo;
 • Dokaz o stečenom visokom obrazovanju.

Kandidatima/kinjama koji ispune uslove Konkursa, biće proslijeđen testni zadatak. 
Kandidati/kinje koji uspješno urade testni zadatak u zadatom roku, biće pozvani na HR intervju. 

Prijave možete dostaviti  na mail adresu [email protected].
Rok za podnošenje prijava je 28.7.2022. godine.

Pozivamo te da zajedno činimo dobro!

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Verified by MonsterInsights