Novosti

Literarni konkurs za osnovne škole na temu “Voda za mir”

Uprava za vode u saradnji sa Fondacijom ,,Čini dobro” povodom 22. marta, Svjetskog dana voda, organizuje literarni konkurs za učenike i učenice osnovnih škola na temu “Voda za mir”.

Pravo učešća imaju učenici i učenice sedmog, osmog i devetog razreda osnovne škole koja implementira Međunarodni program “Eko škole”, tačnije koja je nosilac međunarodnog priznanja “Zelena zastava” ili se prijavila za pilotiranje programa “Eko škole”.

Škola može dostaviti do tri odabrana rada koji mogu biti u poetskoj, proznoj ili dramskoj formi otkucani u wordu (font: Times New Roman; veličina 12; prored: 1,5).

Rok za dostavljanje radova počinje teći od 19. februara i trajace do 4. marta 2024. godine, a isti se dostavljaju na e-mail adresu: [email protected], kontakt telefon 020 224 593.

Uz rad, potrebno je dostaviti sledeće podatke: ime i prezime, razred i naziv škole učenika/ ce, kao i ime i prezime i kontakt telefon mentora/ ke.

Za autore najboljih radova predviđene su nagrade (tablet, pametni sat i 3d olovka).

Radujemo se učešću učenika i učenica!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Verified by MonsterInsights